Intezitet ili trajanje?

Može li intezitet i trajanje? Dakako da može! Zdrav, prirodni život može biti itekako intenzivan a opet i trajan.

Danas prevladava stav da je bitno živeti intenzivno i hiperaktivno (ovome često nema granica) pa koliko da potraje. Shodno toj logici, ili životnoj filozofiji deluje i prehrambena industrija, jedno od nekoliko najvećih strašila današnjeg sveta.

Sve što se danas može kupiti u prodavnicama hrane deluje na čoveciji organizam poput tempirane bombe ili kao droga, bolje rečeno. Sve je, ili gotovo sve na bazi belog šećera, droge u pravom smislu reči. Često je i u kombinaciji sa belim prahom, to jest belim brašnom i rafinisanim zejtinom a to je trostruko zlo u jednom proizvodu.

"Priroda leči a lekar brine o bolesniku" Hipokrat